Agencija skrbi za delovanje in razvoj sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem in višjem šolstvu. Z akreditacijo, ki jo podeljuje, visokošolski zavodi in študijski programi izkazujejo veljavnost in ustrezno kakovost izobraževanja.

Bližnjice

Javne evidence

Seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol.

>> Več o tem

Seznam zadev v postopku

Seznam visokošolskih zavodov, študijskih programov in višjih strokovnih šol, ki so v postopku.

>> Več o tem

Poročila strokovnjakov in odločbe

Na tem mestu so zbrana poročila skupin strokovnjakov in odločbe v postopkih, ki jih vodi agencija.

>> Več o tem

Priporočamo

Sistemska analiza za obdobje 2014 – 2017

Dokument prinaša podroben vpogled v kakovost visokega in višjega šolstva za obdobje od 2014 do 2017.

>> Več o tem

Poročilo o kakovosti kadrov

Poročilo ponuja splošen pregled kakovosti kadrov v visokem šolstvu in lastnosti evalvacijskih praks.

>> Več o tem

eNakvis

Vsa navodila in informacije o novem informacijskem sistemu agencije.

>> Več o tem