EQAR

EQAR

Priročnik za strokovnjake

Strokovnjaki > Priročnik za strokovnjake

Priročnik za strokovnjake NAKVIS ponuja strokovnjakom uporabne informacije v zvezi z akreditacijskimi in evalvacijskimi postopki ter odgovarja na konkretna vprašanja, ki se pojavljajo pri delu in v praksi.

Priročnik za strokovnjake