EQAR

EQAR

Usposabljanja kandidatov za vpis v register strokovnjakov

Strokovnjaki > Usposabljanja strokovnjakov

Trenutno ni predvidenih usposabljanj kandidatov za vpis v register strokovnjakov. Posvet strokovnjakov, ki so že v registru oz. njihovo usposabljanje ob prenovi meril za akreditacijo je potekalo  na sedežu agencije po spodnjem programu.

Dnevni red programa (2017)

9.00 – 9.15 Uvodna beseda direktorja agencije (dr. Ivan Leban)

9.15 – 9.30  Predstavitev ZViS-K (Barbara Zupančič Kočar)

9.30 – 10.30 Analiza poročil skupin strokovnjakov (mag. Jernej Širok)

10.30 – 10.45 Premor za kavo

10.45 – 11.45 Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programih (Tatjana Debevec)

11.45 – 12.45 Predstavitev eNakvis (Andrej Krček, Martina Mravlja)

12.45 – 14.00 Premor za kosilo

14.00 – 15.00 Nadaljevanje predstavitve eNakvis (Andrej Krček, Martina Mravlja)

15.00 – 15.30 Merila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem sodelovanju (Klemen Šubic)

15.30 – 16.00 Merila za strokovnjake (Tatjana Debevec, mag. Jernej Širok)

Pretekla usposabljanja (november 2015)

1. Program usposabljanja
2. Usmeritve za pripravo na usposabljanje
3. Praktični del
4. Obrazec in navodilo za pisanje poročila

Predstavitve na usposabljanju strokovnjakov (november 2015)

1. Uvodni nagovor
2. Predstavitev Meril za akreditacijo
3. Evropski standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti - ESG
4. Postopek in organiziranje dela skupine strokovnjakov do priprave končnega poročila
5. Pričakovanja sveta agencije
6. Vloga predsednika skupine strokovnjakov
7. Vloga študenta v skupini strokovnjakov