EQAR

EQAR

Usposabljanja kandidatov za vpis v register strokovnjakov

Strokovnjaki > Usposabljanja strokovnjakov

Trenutno ni predvidenih usposabljanj kandidatov za vpis v register strokovnjakov. 

Usposabljanje za strokovnjake, ki so že v registru strokovnjakov NAKVIS (2018)

Predstavitve:
Analiza poročil skupin strokovnjakov za visokošolske zavode (mag. Jernej Širok)
Analiza poročil skupin strokovnjakov za višje strokovne šole  (mag. Jernej Širok)
Merila za strokovnjake (Tatjana Debevec, mag. Jernej Širok)
Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol (Gregor Rebernik, Maja Milas)
Merila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem sodelovanju (Klemen Šubic)
Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo (Tatjana Debevec)

--

Pretekla usposabljanja (november 2015)

1. Program usposabljanja
2. Usmeritve za pripravo na usposabljanje
3. Praktični del
4. Obrazec in navodilo za pisanje poročila

Predstavitve na usposabljanju strokovnjakov (november 2015)

1. Uvodni nagovor
2. Predstavitev Meril za akreditacijo
3. Evropski standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti - ESG
4. Postopek in organiziranje dela skupine strokovnjakov do priprave končnega poročila
5. Pričakovanja sveta agencije
6. Vloga predsednika skupine strokovnjakov
7. Vloga študenta v skupini strokovnjakov