EQAR

EQAR

Seznam zaposlenih

O agenciji > Zaposleni

Sektor za kakovost:

E-naslov

Telefon

Tatjana Debevec*
področna sekretarka
tatjana.debevec@nakvis.si +386 1 400 5777
Tatjana Horvat*
višja svetovalka področja III
tatjana.horvat@nakvis.si +386 1 400 5785
Anita Kajtezović*
področna svetovalka I
anita.kajtezovic@nakvis.si +386 1 400 5594
Jožica Kramar*
področna sekretarka
jozica.kramar@nakvis.si +386 1 400 5775
Nataša Kramar*
področna svetovalka I
natasa.kramar@nakvis.si +386 1 400 5779
Andrej Krček*
višji svetovalec področja III
andrej.krcek@nakvis.si +386 1 400 5784
Maja Milas*
področna svetovalka I
maja.milas@nakvis.si +386 1 400 5773
Martina Mravlja*
področna svetovalka I
martina.mravlja@nakvis.si +386 1 400 5782
Gregor Rebernik*
področni svetovalec I
gregor.rebernik@nakvis.si +386 1 400 5778
Zala Sečnik* 
področna svetovalka I
zala.secnik@nakvis.si +386 1 400 5597
mag. Jernej Širok*
višji svetovalec področja I
jernej.sirok@nakvis.si +386 1 400 5589
dr. Matjaž Štuhec*
področni sekretar
matjaz.stuhec@nakvis.si +386 1 400 5787
Klemen Šubic*
področni podsekretar
klemen.subic@nakvis.si +386 1 400 5774

 

Sektor za splošne zadeve:

E-naslov

Telefon

Mateja Bajuk Malešič*
višja svetovalka področja I
mateja.bajukmalesic@nakvis.si +386 1 400 5592
Snežana Mačar
strokovna sodelavka VII/2 - II
snezana.macar@nakvis.si +386 1 400 5783
Prudencija Perat
poslovna sekretarka VII/I
prudencija.perat@nakvis.si +386 1 400 5771
Tilen Heco
področni svetovalec III
tilen.heco@nakvis.si  
Barbara Zupančič Kočar
področna sekretarka
barbara.zupancickocar@nakvis.si +386 1 400 5776
Slađana Tomić
finančno računovodska delavka V
sladana.tomic@nakvis.si +386 1 400 5786

*pooblastilo za vodenje postopka